porady, porównania, opinie...

Co nowego wniesie ustawa deweloperska?

Opinie (0)

dom od dewelopera

Nowa ustawa O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana tez ustawą deweloperską została już podpisana przez Prezydenta. Akt normatywny rangi ustawy wejdzie wżycie w 6 miesięcy od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. Tyle też czasu na zastosowanie się do nowych przepisów będą miały banki i firmy deweloperskie.

Na wypadek upadłości dewelopera klient będzie zabezpieczony.

Ustawa deweloperska wniesie wiele nowego w stosunkach klient-deweloper-bank. Dotychczasowo klient zaciągając kredyt na zakup domu lub mieszkania w stanie deweloperskim, na wypadek upadłości dewelopera nie był w żaden sposób chroniony. W najgorszym wypadku klient mógł utracić sporą sumę pieniędzy i zostać bez mieszkania. Ustawa deweloperska ma to zmienić.

Po pierwsze, wpłaty klientów nie będą trafiać bezpośrednio do dewelopera, a do banku na specjalny rachunek powierniczy. Bank środki z rachunku będzie wypłacał deweloperowi w transzach w miarę postępu budowy lub dopiero po całkowitym ukończeniu inwestycji budowy. Dodatkowo rachunek powierniczy może zostać zabezpieczony ubezpieczeniem lub gwarancją bankową. Koszty zabezpieczenia środków rachunku ponosić będzie deweloper.

Po drugie umowa dewelopera z klientem będzie musiała zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Ponadto klient będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji, gdy deweloper nie będzie wywiązywał się z warunków umowy.

Po trzecie klient dewelopera będzie otrzymywał od niego na bieżąco informacje o stanie i postępie budowy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Po czwarte i chyba najważniejsze, na wypadek upadłości dewelopera środki zgromadzone na rachunku powierniczym w pierwszej kolejności otrzymuje klient, w następnej zaś następni wierzyciele.

Podsumowując, wejście ustawy deweloperskiej w życie z pewnością zabezpieczy klientów finansujących zakup mieszkania od dewelopera. Niemniej może się ona odbić niekorzystnie na małych i średnic firmach deweloperskich. Czasowe zatrzymanie środków na rachunku powierniczym lub wypłacenie ich dopiero po zakończeniu inwestycji sprawi, iż mniejsze firmy będą musiały poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania realizacji inwestycji budowy. Firmy takie będą musiały posiłkować się kredytami bankowymi lub innymi źródłami zewnętrznymi, które de facto będą generować dodatkowe koszty budowy.

Co nowego wniesie ustawa deweloperska? - KONIECZNIE OCEŃ:

Ocena:
0 na 5
0 głosów
1 2 3 4 5

Forum - Opinie i Pytania (0 odpowiedzi) :

Skomentuj jako pierwszy!

* = wymagane pole

:

:

:

: