porady, porównania, opinie...

Opłaty i prowizje w kredytach hipotecznych i budowlanych

dodatkowe opłaty przy kredycie

Osoba, która uzyskała w banku kredyt budowlany, spłaca w ratach kwotę zaciągniętego kredytu oraz koszty oprocentowania , na które składa się wspólna bankowa stopa procentowa (najczęściej WIBOR) i indywidualna marża , czyli zysk banku. Marża, której wysokość ustala sobie bank, zwykle stanowi nieco więcej niż połowę oprocentowania, ale bywa, że znacznie tę przeciętną przewyższa.

Wcześniej kredytobiorca wnosi prowizję , czyli opłatę przygotowawczą, naliczaną przez bank za czynności związane z przyznaniem kredytu (takie jak rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt) i ustalaną od kwoty kredytu.

Oprocentowanie (ze stanowiącą co najmniej połowę jego kwoty marżą) oraz prowizja to nie wszystkie koszty kredytu. Bank żąda opłaty za przeprowadzoną przez wskazanego eksperta wycenę realnej wartości przyszłego mieszkania czy domu, jako że jest ona zabezpieczeniem spłaty kredytu.

Dodatkowe ubezpieczenia - ukryte koszty kredytu

Należy się liczyć z dodatkowymi i nie od razu ujawnianymi życzeniami banku co do ubezpieczeń , zgłaszanymi przed ostatecznym uruchomieniem wypłaty (transzy) kredytu. Prawa do tych ubezpieczeń przelewa się na bank jako kredytodawcę.

Bank zwykle żąda od klienta dokonania i scedowania na swoją rzecz:

 1. ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych (zalania, pożaru), które mogłyby pomniejszyć jej wartość jako zabezpieczenia,
 2. ubezpieczenia brakującego wkładu własnego , którego składkę wpłaca się z góry na 3-5 lat i ponawia ewentualnie w następnych okresach w razie niespełnienia wymogów banku,
 3. polisy na życie na czas spłacania zadłużenia, gwarantującej bankowi wypłatę należności w razie śmierci, ciężkiej choroby i niezdolności klienta do pracy zarobkowej,
 4. czasem ubezpieczenia na wypadek utraty pracy przez kredytobiorcę,
 5. ubezpieczenia tzw. pomostowego , do czasu wpisania hipoteki bankowej do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Dodatkowe ubezpieczenia to często niepozorny koszt mający wpływ na wysokość raty kredytu. W niektórych bankach są one opcjonalne w innych obowiązkowe (np. mBank, MultiBank) lub też wymienne z innymi opłatami np. z prowizją (np. w PKO gdzie prowizja 0% możliwa jest do uzyskania pod warunkiem wykupienia właśnie ubezpieczenia).

Oprócz kosztów ubezpieczeń trzeba też wziąć pod uwagę koszty opłat notarialnych i kserokopiowania dokumentów.

Dodatkowe koszty przy kredycie hipotecznym - KONIECZNIE OCEŃ:

Ocena:
3.75 na 5
4 głosów
1 2 3 4 5

Forum - Opinie i Pytania (1 odpowiedzi) :

 1. S A
  S A
  07.11.2012. 16:17

  pytanie / informacje

  Witam

  Chciałabym zadać pytanie.... posiadam kredyt hipoteczny w Polbanku od 2009. Kredyt był załatwiany wraz z małżonkiem, umowę o pracy mieliśmy na czas nieokreślony. Kredyt w walucie euro, w złotówkach wynosił 205tys. głównej nalezności ( nie licząc odsetek) na 26 lat. Marża 1 %, oczywiście pod warunkiem, że mamy konto w banku, kartę kredytową, ubezpieczenie kredytu. Mąż zmarł w maju 2010, wiem, że to nie jest Szwecja i nie ma tu umożenia po zmarłym małżonkowi. Rata wynosi różnie, zależy od kursu euro, np 255 E do 280 E... Mam pytanie, czy jest jakiekolwiek sprzyjające dla mnie warunki, korzysci, by choć trochę ulzyć sobie w spłacie tego kredytu hipotecznego, przecież co innego jak spłacaliśmy obojga, a teraz ja sama z tym zostałam. Mam trzy córki, jedna jest osobą niepełnosprawną i częściowo niezdolna do czynności prawnych 23 lata, córka 20 lata jest uczniem szkoły i nie pracuje obecnie, mam także na utrzymaniu 11-latkę. Oczywiście spłacam raty bez zarzutów, skorzystałam jednorazowo z niepłacenia raty z powodu szykowania dziecka do szkoły. Dużo znaczenie ma renta, co nalezy się dzieciom, ale wiedzą, że potrzebuję te pieniędzy by pomóc w spałaceniu kredytu. Chciałabym jakoś ulżyć sobie w spłaceniu hipoteki, np waloryzacja pieniędzy lub inne mozliwości. Czy mogłabym uzyskać poradę lub informację na ten temat? Będę bardzo wdzięczna.

  Z poważaniem

  S. A.

Dodaj własną opinie, zadaj pytanie

* = wymagane pole

:

:

:

: